Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Gadgetsquare betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Gadgetsquare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zojekunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Gadgetsquare of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Gadgetsquare is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.